W dniach 13 - 15 października 2017 r. z inicjatywy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej przy współpracy Zarządu Oddziału Regionalnego we Wrocławiu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego odbędzie się w Szklarskiej Porębie.

 

V Konferencja Naukowo Szkoleniowa „Diagnostyka i Terapia Izotopowa w Onkologii”


CEL KONFERENCJI

Próba opracowania standardów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego na poszczególnych etapach leczenia wybranych chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania procedur izotopowych.

Organizatorzy zakładają zorganizowanie kilku paneli tematycznych prowadzonych przez polskich ekspertów oraz zaproszenie do czynnego uczestniczenia w nich przedstawicieli wszystkich odłamów szeroko pojętej onkologii. Zamiarem jest wywołanie dyskusji – swoistego konsylium a w efekcie opracowanie schematów optymalizujących postępowanie z chorymi.


© Copyright 2017 PTMN. All rights reserved.

Created by: Piotr Fedyk | Bootstrap Twitter | Glyphicons Free | FamFamFam